Contexten/Actieve context

een uitdagend perspectief

Lees het originele essay 
(een versie 2.0 dringt zich op)

con-texten = ‘aan elkaar weven, samenbrengen’

‘Tekst’ (een expliciet deel) zonder context (het omvattende, impliciete & expliciete geheel) heeft weinig betekenis

Het basisidee voor contexten ofte actieve context bestaat erin om aandacht en relevantie te geven aan onzichtbare processen die niet kunnen gemeten worden.
Context als werkwoord, als een voortdurende activiteit die primair is i.p.v. bijkomstig.

Door uit te zoomen, door context ten volle als een actief, voortdurend proces te beschouwen en het als ‘contexten’ te benoemen wordt de nadruk gelegd op relatie (samenhang) & proces (wording) in plaats van individualiteit (afscheiding) & identiteit (zijn).

Als menselijke contextens kunnen we de oude patronen  van incoherentie,  conflict en verwarring verderzetten, of we kunnen proberen om meer coherent samen te weven en te leven, en meer coherente contextens te ZIJN, vertrekkend van binnenin.

De 3 basisprincipes omvatten wijsheid, kennis & actie:

gezond lichaam-geest

bewustzijn, wijsheid & creativiteit

keuzeloos gewaarworden van wat eigenlijk plaatsvindt stelt ons zelf-wereldbeeld in vraag
en kan ons helpen inzien dat er meer activiteit gaande is onder het oppervlak, en kan ons helpen de wereld en (onze) natuur te inscenderen

meer coherente realiteit

accurate kennis, informatie

Contexting behelst een wereldbeeld (en ontologie) dat

everything is process – change & movement
the universe is but constant inward and outward movement

the world (including us) is an ensemble of organized processes, instead of “bouncing elementary building blocks”
Could it be that on both the macroscopic and the microscopic scale everything is internally related? Meaning the nature and functioning of each entity (better: process) is inwardly affected by the context, and not simply moved about externally by mechanical forces?

there are no fully autonomous individual entities, wholeness is primordial
instead of reducing each system or organism to interactions of “elementary” particles

is, in tegenstelling tot het wijdverspreide mechanistische, reductionistische materialisme.

Zinvolle actie

bestaan, gedrag & activisme

Quasi-coherente, zinvolle actie ontstaat op natuurlijke wijze uit quasi-coherente wijsheid en kennis.

Verandering kan worden in gang gezet door middel van subtiele ingrepen (zie bvb. ‘Gentle action’ (David Peat))

Veelgestelde vragen

Niet bepaald, het ganse contexten idee kwam uit andere inspiratiebronnen, maar ze zijn inderdaad gelijkenissen.
We hebben slechts basisnoties van de Boeddhistische leer.

Contexten is meer ‘Old Age’ dan ‘New Age’ volgens ons, met een dieper bewustzijn van de aanwezige processen.

Wij kennen slechts de basics van systeemdenken, hoofdzakelijk via de schrijfsels van David Bohm.
Symmathesy (Nora Bateson) is een concept dat het dichtst aanleunt bij contexten. We kwamen ermee in aanraking vele jaren na de conceptie van actieve context.