Veel van wat ik doe op artistiek en filosofisch vlak is geïnspireerd door het werk van David Bohm.
Mijn levensfilosofie van contexten/actieve context is het voornaamste voorbeeld hiervan, zowel qua inhoud als qua gekozen benaming.
De notie van inscendentie ontstond als om contexting als beleefde realiteit mogelijk te maken, en is nauw verwant met het concept van generatieve verbeelding, dat op haar beurt verwant is met het concept ‘generatieve orde’ (Bohm & Peat).
De expliciete notie van forografie als een tegenbeweging van lens-gebaseerde kunst is een woordspeling die tevens afgeleid is van het concept “foronometrie” dat ook wordt gehanteerd in de quantumfysica (Basil Hiley).
Om niet verloren te lopen in verbeelding en mentale sferen in het algemeen beschouw ik belichaming als ontzettend belangrijk om gegrond en in evenwicht te blijven als mens. Ik heb enige ervaring met verschillende soorten lichaamswerk, maar met kiko/qi gong ben ik het meest vertrouwd totdusver.